Code Verantwoordelijk Marktgedrag


Op 9 april 2019 tekent VOS Schoonmaak de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in Utrecht.

De Code Verantwoordelijk Marktgedragā€¦

  • Is maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Is praktisch bruikbaar
  • Is maatgevend voor alle direct betrokken partijen
  • Is Fairtrade in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche
  • Wil de doorgeschoten marktwerking tegengaan
  • Wil dat ondertekenaars deze principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen in de dagelijkse praktijk
  • Bevordert daarmee de professionaliteit, vakmanschap, kwaliteit en omgangsvormen in de branche
  • Vraagt om inzet en samenspel van verschillende partijen
  • Is ontstaan in de schoonmaak- en glazenwassersbranche