Kwaliteit

Continue aandacht voor mensen, methoden en middelen
Ondanks de ontwikkeling van steeds betere reinigingsmethoden en –middelen, blijft de mens de belangrijkste factor in het schoonmaakproces. Vos Schoonmaak investeert daarom nadrukkelijk in kennis (opleiding) en kwaliteit (werkwijze) van haar personeelsleden. Mensen die situaties snel herkennen, de juiste reinigingsmethode kunnen bepalen en het meest geschikte schoonmaakmiddel kiezen.

ISO-certificering
Om te voldoen aan de belangrijke veiligheids- en kwaliteitsdoelstellingen die Vos Schoonmaak nastreeft, is op basis van het kwaliteitsniveau van de uitvoering en de organisatie de ISO-9002 certificering behaald. Een teken dat de continuïteit van de kwaliteit gewaarborgd is.